Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eigersund

Geosynkronisering av plandata innført: 19.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt 17.03.2023 17.03.2023 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag 17.12.2020 Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt 09.02.2022 03.06.2022 Datasett klargjort for synkronisering.
Kommuneplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering. Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - vedtatt Datasett klargjort for synkronisering.
Kommunedelplan - planforslag Datasett klargjort for synkronisering. Datasett klargjort for synkronisering.