Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eigersund

Geosynkronisering av plandata innført: 19.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 28.09.2023 27.09.2023 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 17.12.2020 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 26.09.2023 27.09.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 16.09.2023 Kommune- og kommunedelplanforslag leveres som et samlet datasett Kommuneplanforslag på Geonorge. I aktuelle kommune finnes kun kommunedelplanforslag.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering Datasett inneholder ingen data.
Kommunedelplan - planforslag 15.09.2023 16.09.2023 Synkronisering OK, datasett oppdatert.