Dataflyt for Norge Digitalt Arealplankartdatabase (NAP)

Kommuneoversikt for Eigersund

Geosynkronisering av plandata innført: 19.10.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Siste leveranse fra kommune Fil generert på GeoNorge Status Kommentar
Reguleringsplan - vedtatt Geosynkronisering 12.12.2023 04.01.2024 Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 feiler. Data ikke tilgjengelig.
Reguleringsplan - planforslag Geosynkronisering 07.12.2023 Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Vertikalnivå 2 inneholder ingen data. Vertikalnivå 3 inneholder ingen data.
Kommuneplan - vedtatt Geosynkronisering 07.12.2023 04.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommuneplan - planforslag 07.12.2023 03.01.2024 Synkronisering OK, datasett oppdatert.
Kommunedelplan - vedtatt Geosynkronisering 07.12.2023 04.01.2024 Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.
Kommunedelplan - planforslag 11.12.2023 03.01.2024 Synkronisering feiler. Data ikke tilgjengelig.