LACHVL04 - Stryn 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL04 - Stryn 2020 Vestland Stryn,
Gloppen,
Volda ...
2020 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Ajourføring og nykonstruksjon av FKB-B 2021-03-22 2021-03-18
Ortofoto - Stryn 2020 2021-03-01 2021-04-01 2021-05-04
Ortofoto - Stryn mellombels 2020 2020-11-24 2020-10-23 2020-11-12
Laser - Laser 10 pkt Stryn 2020 2020-10-01 2020-09-24 2020-09-30