LACHVL01 - Eidfjord Voss herad 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL01 - Eidfjord Voss herad 2020 Vestland Voss,
Aurland,
Ulvik ...
2020 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2021-03-01 2021-04-26 2021-04-26
FKB - FKB-C 2021-03-01 2021-05-05 2021-05-05
Ortofoto - Eidfjord Voss mellombels 2020 2020-11-20 2020-10-23
Ortofoto - Eidfjord Voss sommer 2020 2021-03-01 2021-04-15 2021-05-14
Ortofoto - Eidfjord Voss vår 2020 2021-05-03