LACHHE64 Atndalen laser 5pkt (tillegg SÅTE 2016)

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHHE64 Atndalen laser 5pkt (tillegg SÅTE 2016) Innlandet Stor-Elvdal,
Åmot,
Trysil
2020 Avsluttet FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver 2020-10-01 2020-09-17 2020-11-11
Laser - 5 pkt 2020-10-01 2020-08-31 2020-09-14