LACHAG02 Kristiansand

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG02 Kristiansand Agder Kristiansand 2020 Avsluttet FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2020-11-01 2020-10-26 2020-11-24
Laser - FKB-Laser-B DTM10 2020-11-01 2020-07-06 2020-07-27
Laser - Full waveform 2020-11-01 2020-12-10
Laser - Kontrollflater 2020-05-16 2020-05-13
Laser - Kontrollprofiler 2020-05-16 2020-05-13