LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN01 Sør-Hedmark FKB-B 2020 Innlandet Kongsvinger,
Nord-Odal,
Sør-Odal ...
2020 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-A ajour 2020-09-01 2020-08-31 2021-04-21
FKB - FKB-A-nykonstr 2020-11-01 2020-08-31 2021-04-21
FKB - Kvalitetsheving FKB-Vann
Ortofoto - GSD10 2020-11-01 2020-11-06 2020-11-06 2020-11-11
Ortofoto - GSD7 2020-11-01 2020-09-30 2020-10-23
Ortofoto - IR-Kongsvinger 2022-02-10 2022-01-10 2022-01-12
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD10 2020-08-15 2020-07-28 2020-07-30
Ortofoto - Midlertidig ortofoto GSD7 2020-08-15 2020-06-30 2020-07-30
Laser - Foreløpig leveranse Laser Kongsvinger 2020-08-15 2020-05-29 2020-05-29
Laser - Laser 5pkt Kongsvinger 2020-11-01 2021-06-29