LACHSF81 - Sunnfjord 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHSF81 - Sunnfjord 2018 Vestland Kinn,
Sunnfjord,
Høyanger ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB leveranse for område A ajourføring og område B Nykonstruksjon 2019-02-01 2019-02-01
FKB - Flora
FKB - Førde
FKB - Gaular
FKB - Naustdal
Ortofoto - 2019-02-01
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-02-01 2019-01-15 2019-01-20