LACHAA93 Arendal

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAA93 Arendal Agder Arendal,
Grimstad,
Froland
2019 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-A 2019-12-01
FKB - FKB-B 2019-12-01
Ortofoto - GSD10 2019-12-01 2019-11-28 2019-12-04
Ortofoto - GSD7, opsjon 2019-12-01 2019-11-26 2019-12-04