LACHNO2A Nordland 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO2A Nordland 2022 Nordland Vefsn,
Saltdal,
Bodø ...
2022 Pågående Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Laser - 1 Nordland NVE Autoclass 2022-07-05 2022-07-05