LACHVA83 Lyngdal, Lindesnes og Kvinesdal

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVA83 Lyngdal, Lindesnes og Kvinesdal Agder Lyngdal,
Kvinesdal,
Lindesnes ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2018-03-01 2019-03-01 2019-06-19
Ortofoto - 2019-03-01 2019-03-01 2019-03-11