LACHVA82 Marnardal, Audnedal og Songdalen

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVA82 Marnardal, Audnedal og Songdalen Agder Lyngdal,
Vennesla,
Kristiansand ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hovedleveranse 2019-02-01 2019-02-01 2019-11-29
FKB - Tillegg, Vennesla 2019-12-18 2020-04-06
Ortofoto - GSD10 2019-02-01 2019-01-17 2019-02-01
Ortofoto - GSD20 2019-02-01 2019-01-17 2019-02-05
Ortofoto - IR 2019-02-01 2019-01-16 2019-01-24