LACHVA81 Kristiansand

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVA81 Kristiansand Agder Kristiansand,
Lillesand,
Birkenes ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - 2018-11-15 2018-11-15 2019-04-08
Ortofoto - 2018-11-15 2018-11-12 2018-11-13