LACHHO91 - Midthordland 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHHO91 - Midthordland 2019 Vestland Øygarden,
Austevoll,
Askøy ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring område A 2020-01-09 2020-01-09
FKB - Midthordland 2020-01-09 2020-01-09
Ortofoto - Midthordland 2019 2020-01-09 2020-01-09
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-09-12