LACHHE82 Nord-Østerdal FKB-B

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHHE82 Nord-Østerdal FKB-B Innlandet Rendalen,
Os,
Tolga ...
2018 Avsluttet FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hele prosjektet 2019-02-01 2019-02-10 2019-05-01
Ortofoto - Endelig leveranse 2019-02-15 2019-03-11 2019-03-11 2019-03-13
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2018-11-01 2018-11-08 2018-11-08
Laser - via NDH - se prosjekt LACHHE72 2019-03-06