LACHOA81 Follo 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHOA81 Follo 2018 Oslo og Viken Vestby,
Nordre Follo,
Nesodden ...
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - A og B 2018-12-21 2019-04-08
Ortofoto - GSD 10 2018-12-13 2019-02-12
Ortofoto - GSD 7 2018-12-13 2019-02-12