LACHVI40 Østfold 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI40 Østfold 2024 Oslo og Viken Enebakk,
Nordre Follo,
Ås ...
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B ajourføring
Ortofoto - GSD10
Ortofoto - Midlertidig GSD10