LACHVT44 Batymetri Færder

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVT44 Batymetri Færder Vestfold og Telemark 2024 Pågående Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Laser - Leveransefrist Lidar og foto 2024-09-01