LACHNO4A Nordland 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO4A Nordland 2024 Nordland Vestvågøy,
Røst,
Moskenes ...
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB Ajourføring og Nykartlegging 2025-03-01
Ortofoto - Endelig Leveranse 2025-03-01
Ortofoto - Gradert Leveranse 2025-03-01
Ortofoto - Midlertidig Leveranse 2024-09-15