LACHVL37 - Voss 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL37 - Voss 2024 Vestland Ulvik,
Voss,
Kvam ...
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Voss 2024 2025-02-28
Ortofoto - Voss 2024 2025-03-28