LACHIN42 Hedmark Nord FKB-C 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN42 Hedmark Nord FKB-C 2024 Innlandet 2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - C/D - 2023 2024-10-01
FKB - C/D - 2024 2025-05-01
Ortofoto - Levert fra omløpsfoto