LACHIN43 Skråfoto Innlandet 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN43 Skråfoto Innlandet 2024 Innlandet 2024 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Hele prosjektet