LACHMR41 Sunnmøre nord 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR41 Sunnmøre nord 2024 Møre og Romsdal Vestnes,
Rauma,
Ørsta ...
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Hovedleveranse FKB-A 2025-02-04
FKB - Hovedleveranse FKB-B 2025-02-04
Ortofoto - GSD10 2025-02-04
Ortofoto - GSD7 2025-02-04
Ortofoto - Midlertidig GSD10
Ortofoto - Midlertidig GSD7 2024-06-14