LACHIN41 Hedmark sør FKB-AB utvalgt

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN41 Hedmark sør FKB-AB utvalgt Innlandet Stange,
Grue,
Sør-Odal ...
2024 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - A og B 2024-12-15
FKB - Kvalitetsheve Gangveger utenfor prosjektområdet 2025-06-01
Ortofoto - 10 2024-12-15
Ortofoto - 7 2024-12-15
Ortofoto - MOF-10 2024-09-15
Ortofoto - MOF-7 2024-09-15
Laser - Hele prosjektet 2024-12-15