LACHNO3C LiDAR Nord Nordland 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHNO3C LiDAR Nord Nordland 2023 Nordland 2023 Pågående FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - H1 - Midt (Ofoten og Harstad) 2024-02-15 2024-02-06
FKB - H1 - Sør (Salten) 2024-02-15 2024-01-30
FKB - H1_ALB (Fauske og Beiarnelva) 2024-02-15 2024-02-13
Laser - ALB - 2023 Datafangst ALB 2023-12-15 2024-02-15 2024-02-15
Laser - ALS 2023 - Bodø 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Breivik 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Evenes 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Fauske 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Harstad Nord 10pkt 2023 (Hører inn under TRF) 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Kjøpsvik 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Misværfjorden 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Narvik Vest 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Straumøya 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2023 - Sørfold 2023 2023-11-15 2024-02-15 2024-02-14
Laser - ALS 2024 - Arneslia 2024 2024-11-15
Laser - ALS 2024 - Narvik Øst 2024 2024-11-15
Laser - ALS 2024 - Saltdal 2024 2024-11-15
Laser - ALS 2024 - Østervika 2024 2024-11-15