LACHTL43 Ørland 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL43 Ørland 2024 Trøndelag Ørland 2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring FKB-B
Ortofoto - GSD 10
Ortofoto - GSD 7
Ortofoto - MOF GSD 10