LACHVI42 Øvre Romerike 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI42 Øvre Romerike 2024 Oslo og Viken Nes,
Ullensaker,
Eidsvoll ...
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B ajourføring
Ortofoto - GSD10
Ortofoto - Midlertidig GSD10