LACHVI40 Follo 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI40 Follo 2024 Oslo og Viken Nordre Follo,
Indre Østfold,
Rakkestad ...
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Konstruksjon 2024-10-15
Ortofoto - MOF GSD 10 2024-07-10 2024-06-25
Ortofoto - MOF GSD 7 2024-07-10 2024-06-27
Ortofoto - Orto GSD 10 2024-11-15
Ortofoto - Orto GSD 7 2024-11-15