LACHTL42 Trøndelag sør 2024

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL42 Trøndelag sør 2024 Trøndelag Oppdal,
Rennebu
2024 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføring FKB-B
Ortofoto - MOF
Ortofoto - Ortofoto