LACHTE91 Tinn 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTE91 Tinn 2019 Vestfold og Telemark Tinn 2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B ajourføring 2020-02-21
FKB - FKB-C nykartlegging
FKB - Vegnett etter manus fra SVV - ERF-veger
Ortofoto - Tinn 2019 2020-02-10