LACHRO33 Historiske ortofoto 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHRO33 Historiske ortofoto 2023 Rogaland 2023 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Bryne - Tengs - Leite_1977 2024-02-01 2024-01-29 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Egersund 1983 2024-02-01 2024-01-30 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Egersund I 1993 2024-02-01 2024-02-05 2024-01-18 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Egersund II 1993 2024-02-01 2024-01-25 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Hauge - Boganes 1982 2024-01-30 2024-02-05 2024-02-01 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Hauge - Mong_1974 2024-02-01 2024-01-25 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Hauge_1993 2024-02-01 2024-01-10 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Lund - Helleland_1974 2024-02-01 2024-01-25 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Lund_1972 2024-02-01 2024-01-25 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Moi_1981 2024-02-01 2024-01-29 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Moi_1991 2024-02-01 2024-01-18 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Osland - Bue_1993 2024-02-01 2024-01-10 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Rase bru - Kryss Helleland_1979 2024-02-01 2024-01-30 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Sokndal_1967 2024-02-01 2024-01-18 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Vikeså - Malmeim_1977 2024-02-01 2024-01-25 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Vikeså vest_1972 2024-02-01 2024-01-11 2024-04-30
Ortofoto - Historiske ortofoto 2023 Åna Sira bru - Skåra bru_1975 2024-02-01 2023-11-30 2023-12-15