LACHVL33/34 Kinn Bremanger Sunnfjord laser 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL33/34 Kinn Bremanger Sunnfjord laser 2023 Vestland 2023 Pågående FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Høydekurver 2023-12-15 2024-01-08
Laser - Kinn Bremanger 10pkt 2023 2023-11-15 2023-12-15 2024-01-12
Laser - Sunnfjord 10pkt 2023 2023-11-15 2024-01-15