LACHIN31-LACHIN32 Innlandet laser 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN31-LACHIN32 Innlandet laser 2023 Innlandet 2023 Avsluttet FKB, Laser
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-HK-Hans 2024-02-13 2024-02-13
FKB - HK 2024-02-01 2024-01-29
Laser - endelig - HANS 2023-12-08 2023-12-07 2024-01-04
Laser - Endelig leveranse 2023-10-01 2024-02-01 2024-01-23 2024-02-13