LACHØS91 Østfold FKB 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHØS91 Østfold FKB 2019 Oslo og Viken Skiptvet,
Rakkestad,
Halden ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B 2019-10-15 2019-10-14
Ortofoto - IR ortofoto 2019-11-15 2019-11-15 2020-01-15
Ortofoto - Orto 10 2019-11-15 2019-11-15 2020-01-15
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-08-01 2019-08-08 2019-08-09