LACHAG35 Skråfoto i Lyngdal

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG35 Skråfoto i Lyngdal Agder Lyngdal,
Lindesnes,
Farsund
2023 Levert Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Lyngdal 2023 2023-12-01 2023-11-08 2023-11-20