LACHAG33 Agder vest

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG33 Agder vest Agder Farsund,
Flekkefjord,
Lyngdal ...
2023 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B 2023-11-15
FKB - Prøveleveranse 2023-09-01