LACHIN33 Innlandet sør FKB-C AR5 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN33 Innlandet sør FKB-C AR5 2023 Innlandet Gran,
Kongsvinger,
Eidskog ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - C 2023-06-15 2023-06-23 2023-06-22
Ortofoto - Levert fra Omløpsfoto 2023-02-23 2023-02-23 2023-02-24