LACHIN32 Lillehammerreg FKB-B utvalgt 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN32 Lillehammerreg FKB-B utvalgt 2023 Innlandet 2023 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - A og B
Ortofoto - 10
Ortofoto - 7
Laser - alt