LACHIN31 Valdres FKB-B utvalgt 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN31 Valdres FKB-B utvalgt 2023 Innlandet 2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B
Ortofoto - GSD10