LACHIN31 Valdres FKB-B utvalgt 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN31 Valdres FKB-B utvalgt 2023 Innlandet Nord-Aurdal,
Etnedal,
Sør-Aurdal ...
2023 Pågående FKB, Laser, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B 2024-02-02 2024-02-15 2024-02-15
Ortofoto - GSD10 2024-02-02 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-26
Ortofoto - Midlertidig 2023-10-01 2023-11-20 2023-12-20 2023-12-20
Laser - 5 pkt 2023-10-02 2024-02-01 2024-01-23 2024-02-13