LACHIN34 Skråfoto Innlandet 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHIN34 Skråfoto Innlandet 2023 Innlandet 2023 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Levert på NIB