LACHMR31 Sunnmøre sør 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHMR31 Sunnmøre sør 2023 Møre og Romsdal Ulstein,
Herøy,
Hareid ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - B lev 2024 2024-02-08 2024-04-15 2024-04-12
Ortofoto - Sunnmøre sør 2023 2024-04-15 2024-04-22 2024-05-10
Ortofoto - Sunnmøre sør 2023 Midlertidig 2024-02-02 2024-02-08