LACHVI33 Follo 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI33 Follo 2023 Oslo og Viken Indre Østfold,
Nordre Follo,
Nesodden ...
2023 Levert FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - A i Ski 2023-09-15 2023-10-10 2023-11-24
Ortofoto - GSD 8 2023-09-15 2023-10-16 2023-10-12 2023-11-08
Ortofoto - midlertidige 2023-09-11 2023-09-17 2023-10-03