LACHVI35 Østfold 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVI35 Østfold 2023 Oslo og Viken Sarpsborg,
Halden,
Fredrikstad ...
2023 Levert FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Konstruksjon 2023-10-16 2023-10-13 2024-03-21
Ortofoto - Midlertidige GSD 10 2023-09-01 2023-07-31 2023-08-23
Ortofoto - Midlertidige GSD 7 2023-09-01 2023-07-25 2023-08-23
Ortofoto - Ortofoto GSD 10 2023-11-15 2023-11-17 2023-12-04
Ortofoto - Ortofoto GSD 7 2023-11-15 2023-11-17 2023-12-04