LACHVL31 - Ytre Hordaland 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL31 - Ytre Hordaland 2023 Vestland Fedje,
Øygarden,
Alver ...
2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-B Nykonstruksjon 2024-01-17 2024-01-15
Ortofoto - CIR 2024-01-31 2024-01-19
Ortofoto - Ytre Hordaland 2023 2024-01-31 2024-01-19
Ortofoto - Ytre Hordaland Mellombels 2023 2023-09-15 2023-08-15