LACHVL34 - Sunnfjord 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL34 - Sunnfjord 2023 Vestland Sunnfjord 2023 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Sunnfjord 2023 FKB-B 2024-02-20 2024-02-05
Ortofoto - CIR 2024-03-12 2024-03-09
Ortofoto - Midlertidige ortofoto 2023-12-19
Ortofoto - Sunnfjord 2023 2024-03-12 2024-03-09