LACHTL93 Oppdal 2019

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTL93 Oppdal 2019 Trøndelag Oppdal,
Rennebu,
Sunndal ...
2019 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - OPPDAL - ajourføring/nykonstruksjon FKB-B 2020-01-01 2020-02-01
Ortofoto - Ortofoto 2020-01-01 2020-02-01 2020-01-29 2020-01-30
Ortofoto - Rektifiserte bilder 2019-09-01 2019-09-16 2019-10-06 2019-10-09