LACHØS81 Østfold Sør 2018

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHØS81 Østfold Sør 2018 Oslo og Viken Sarpsborg,
Fredrikstad,
Moss
2018 Avsluttet FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - FKB-A og B områder 2018-08-31 2019-02-12
Ortofoto - Rektifisert bilder GSD 10 Moss og Rygge 2018-08-01 2018-06-01 2018-06-04
Ortofoto - Rektifiserte bilder GSD 10 SarpFre 2018-08-01 2018-06-01 2018-06-04
Ortofoto - Rektifiserte bilder GSD 7 Fredrikstad 2018-08-01 2018-06-01 2018-06-04
Ortofoto - Rektifiserte bilder GSD 7 Moss 2018-08-01 2018-06-01 2018-06-04