LACHVL33 - Kinn Bremanger 2023

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL33 - Kinn Bremanger 2023 Vestland 2023 Pågående FKB
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB -