LACHTF22 Historiske ortofoto Troms og Finnmark

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHTF22 Historiske ortofoto Troms og Finnmark Troms og Finnmark 2022 Pågående Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - Delområde 1 Ortofoto 1946 2024-07-15 2023-07-03 2023-07-19
Ortofoto - Delområde 2 ortofoto 1:20 000 2024-07-15 2023-10-02 2023-12-18
Ortofoto - Delområde 3 ØK-bilder 2024-07-15
Ortofoto - Delområde 4 ØK-bilder 2024-07-15
Ortofoto - Delområde 5 bilder 1:30 000-45 000 2024-07-15