LACHAG27 Skråfoto, Lindesnes

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHAG27 Skråfoto, Lindesnes Agder Kristiansand,
Lindesnes,
Lyngdal
2022 Avsluttet Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
Ortofoto - 2022-12-01 2022-12-04 2022-12-12
Ortofoto - Midlertidig 2022-08-01 2022-08-01 2022-08-05