LACHVL22 - Stad Gloppen 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL22 - Stad Gloppen 2022 Vestland 2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - ajourføing Stad Gloppen 2022
Ortofoto - Mellombels leveranse Stad Gloppen 2022
Ortofoto - Stad Gloppen 2022