LACHVL22 - Stad Gloppen 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL22 - Stad Gloppen 2022 Vestland Stad,
Gloppen
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB - Ajourføing Stad Gloppen 2022 2023-02-02
FKB - Nykonstruksjon 2023-02-02
Ortofoto - Mellombels leveranse Stad Gloppen 2022 2022-11-24
Ortofoto - Stad Gloppen 2022 2023-02-23