LACHVL22 - Stad Gloppen 2022

Prosjekt Kartkontor Kommune Datafangstår Prosjektstatus Leveransetype
LACHVL22 - Stad Gloppen 2022 Vestland Stad,
Gloppen,
Vanylven ...
2022 Pågående FKB, Ortofoto
Leveransetype Leveransefrist Ny avtalt dato Faktisk levert Data tilgjengeliggjort
FKB -
FKB - Ajourføing Stad Gloppen 2022 2023-02-02 2023-03-17
FKB - Nykonstruksjon 2023-02-02 2023-03-17
Ortofoto - Mellombels leveranse Stad Gloppen 2022 2022-11-09 2022-11-09 2022-11-24
Ortofoto - Stad Gloppen 2022 2023-02-23 2023-03-31 2023-05-05
Ortofoto - Stad Gloppen CIR 2022